Pagina principala

Clusterul Prelucrări Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania Cluster (PrelMet Transilvania) este un cluster emergent care s-a constituit  în mijlocul unei zone cu o istorie lungă în domeniul prelucrării metalelor.
Contacte: 
dr. Ioan Bele, Președinte, Mobil:  +40(0)742 134 454 ,   
E-mail: beleioan@gmail.com ,

Secretariat: prelmettransilvania @gmail.com

Adresa: str Victoriei, nr. 8A, Cugir, jud. Alba, Romania, 515600

Comunităţi cheie: Prelucrarea metalelor, Mecatronică
Clusterul este compus din treisprezece IMM-uri (şi numărul este în creştere)  , trei universităţi , două municipalităţi , două administraţii locale/regionale , patru facilitatori şi nu în ultimul rând un Prac Industrial .
Misiune:  Asociaţia Polul de Competitivitate  Prelucrări Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania  (PrelMet Transilvania), îşi propune creşterea capacităţii organizatorice a Clusterului. Nevoia implementării acestui proiect este determinată de nevoia la nivel naţional şi regional de a realiza structuri cluster, bazate pe lucrul în reţea şi de a câştiga încrederea agenţilor economici în acest tip de reprezentare, cooperare, colaborare şi dezvoltarea viitorului comunităţii lor. Ideea acestui proiect a fost determinată de faptul că un cluster este un mecanism puternic care poate contribui la dezvoltarea sustenabilă la nivel regional, pentru început, iar apoi la nivel naţional. Avantajul competitiv oferit de structura cluster porneşte de la nivelul microeconomic şi se conduce prin inovare, creşterea eficienţei şi a susţinerii procesului de start-up. Principalele avantaje ale companiilor membre sunt:
(1)  resurse umane specializate comune
(2)  furnizori comuni şi clienţi specializaţi
(3)  infrastructura educaţională specifică adaptată cu nevoile clusterului şi instituţii de cercetare dezvoltare
(4) diseminarea cunoştinţelor în interiorul clusterului
Principalele obiective ale Clusterului PrelMet Transilvania este de a creşte eficienţa companiilor şi  de a reduce diferenţele dintre  nivelul mediu înregistrat la nivel naţional şi nivelul UE. Ţinta este reprezentată prin creşterea economică înregistrată de companiile membre. Ca parte a obiectivului principal, este de dorit ca clusterul să includă în viitor mai multe companii ca rezultat al întăririi capacităţii organizaţionale, precum şi de a crea şi implementa un sistem de comunicare eficient care să dezvolte cooperarea între membrii clusterului şi care va conduce la câştigul de încredere în acestă organizaţie care le poate asigura reprezentativitate şi care poate deveni un facilitator al creşterii lor viitoare. Un prim pas este întărirea capacităţii organizaţionale a clusterului. Pentru asigurarea reprezentativitzăţii la nivel regional, clusterul trebuie să-şi extindă reţeaua de membrii incluzând mai multe companii din domeniul prelucrării metalelor care să-şi dorească să se dezvolte în acest tip de asociaţie, de a lucra într-o reţea cluster şi de a fi conştiente de avantajele de a lucra într-o astfel de structură, de a crea şi implementa un sistem de comunicare eficient  ceea ce va face ca asociaţia să fie reprezentativă la nivelul regiunii şi un facilitator pentru dezvoltarea viitoare.
Clusterul îşi propune, de asemenea, dezvoltarea activităţilor C&D&I , transferul de tehnologii şi coordonarea activităţiilor şi a proiectelor la nivelul clusterului, pentru a promova  pe plan internaţional clusterul, pentru îmbunătăţirea cooperării între membrii clusterului şi atragerea de noi membrii.
Obiective specifice
– dezvoltarea sectorului de procesare a metalelor în România, în special în proximitate
– îmbunătăţirea capacităţii C&D&I: stimularea cooperării între C&D şi fabrici;
– îmbunătăţirea accesului membrilor clusterului la rezultatele C&D
– îmbunătăţirea accesului membrilor clusterului la transferul de tehnologii
– îmbunătăţirea productivităţii membrilor clusterului
– instruire specifică
– îmbunătăţirea poziţiilor în piaţă a membrilor clusterului şi accesul la pieţe noi
– dezvoltarea cooperării şi a lucrului în reţea a membrilor clusterului
– susţinerea unui mediu de afaceri favorabil
– internaţionalizarea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s